Игри

Информация за страница Анализи

   Различните видове анализи позволяват да се вземе най-правилното решение в която и да е област, а в друга част от случаите са необходими за разглеждането на дадена ситуация от всеки възможен ъгъл. Политиката е една от сферите, където непрекъснато се анализира, включително и по медиите и в телевизията. Предаванията са посветени на актуални обществени теми, дискутирани от обаждащи се по телефона зрители и от гостите в студиото. Понякога нещата са скучни и еднообразни, защото се говори едно и също нещо с много думи, но все още именно тези предавания заемат голяма част от телевизионното време. Сутрешните блокове, които са с продължителност средно от три часа, запълват програмата си именно с анализиране на политика, спорт, култура, икономика и бизнес. По-често се говори за проблемите в тях, но се отделя време и за начините на развитие, макар това да е по-трудно и да изисква наливането на големи суми пари, идващи от еврофондове или други места.

    Вероятно има много отдели, работата на които в по-голямата част се състои от анализи, при това не само вече споменатите. Всяко едно нещо, което се случи, се подлага на анализ, за да се разбере защо се е стигнало до там и какви са начините за действие от тук нататък. В учебната програма за учениците със сигурност залягат и такива часове, особено по предмета математика. Днес се изучават най-различни теории, включително и тази на вероятностите, а по принцип няма как една задача да се реши без преди това задълбочено да се анализира. Независимо дали говорим за алгебра или геометрия, едно от най-важните неща е да прочетем и вникнем в същността на условието на задачата. Едва тогава можем и да пристъпим към нейното евентуално решение, което се оказва трудна работа. Така или иначе математиката е сферата, в която аналитичните умения са необходими. Може би единствено психологията и всички нейни производни може да се мери с математиката по отношение на анализирането. В работата си с пациенти лекуващите ги психотерапевти подлагат на анализ тяхното поведение и действията, продиктувани от него. На базата на наблюденията си те преценяват какво лечение е най-удачно и дали има нужда от прием на медикаменти.

     Но докато това са анализи в сфери, в които работят много хора и общуването между тях е задължителен процес, то и в ежедневието ни често се налага да анализираме много неща. Просто за тях не се пише така често в медиите и специализираните издания, посветени на анализа. Сам по себе си анализаторският процес играе важна роля за формирането ни като личности, способни да взимат правилни и зрели решения. В тази връзка е много важно да не сме под влиянието на негативни или прекалено радостни емоции. Именно те пречат да анализираме правилно от всички ъгли ситуацията и може да се заблудим така, че последствията за нас да се окажат изключително неприятни. Възможно е при затруднения да потърсим помощта на специалисти и консултанти, но не бива да пренебрегваме и собствените си възможности. Не е изключено точно ние да стигнем до решението, най-правилно от всяка една позиция.

eXTReMe Tracker